Preloader

07-488-22-86

Da bodo mladostniki v Posavju žurali brez drog in alkohola

Na naravoslovnih dnevih so učenci spoznavali sebe in svoj odnos do alkohola             

MC Krško, oktober in november 2017  – Med 5. oktobrom in 23. novembrom sta Mladinski center Krško in LAS Krško v sodelovanju s Centrom za socialno delo Krško, Zdravstvenim domom Krško in Policijsko postajo Krško izvedla 6 naravoslovnih dni na osnovnih šolah v občini Krško v okviru projekta V Posavju žuramo brez drog in alkohola. Gre za tradicionalno medinstitucionalno sodelovanje pri izvedbi predavanj in delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti med mladostniki 8. in 9. razredov osnovnih šol  in srednješolci v občini Krško.

Projekt so institucije oblikovale z namenom, da seznanijo mlade o zasvojenosti ter spodbujajo zdrav način življenja. Projekt je namenjen populaciji učencev zadnjih razredov osnovnih šol in srednješolski populaciji v Občini Krško.

Osnovni program predstavlja naravoslovni dan na osnovnih šolah, ki je sestavljen iz treh kratkih predavanj policista, socialne delavke in medicinske sestre. Drugi del naravoslovnega dne pa je izkustvena delavnica, ki jih izvajajo strokovni delavci ter usposobljeni prostovoljci. Program za srednješolce je nekoliko prilagojen starosti mladostnikov.

V septembru in oktobru so izvajali usposabljanje za prostovoljce za izvajanje delavnic, udeležilo se ga je 12 mladih, po večini študentov različnih pedagoških smeri. V šolskem letu 2017/2018 so vse šole v občini Krško sprejele njihovo sodelovanje, z izvedbo projekta so pričeli v oktobru in obiskali naslednje šole: OŠ Brestanica, OŠ Podbočje, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Koprivnica, OŠ Kostanjevica na Krki, OŠ Leskovec pri Krškem. Nekaj preventivnih dni na šolah bodo izvedli še v letu 2018.

Z letošnjo izvedbo projekta so vsi vključeni zadovoljni, zahvaljujejo se vsem šolam za zaupanje. Osnovnošolci so nad obiskom preventivne karavane navdušeni, ker jim popestri šolski vsak dan. Nekaj njihovih mnenj, ki tudi projektnim sodelavcem dajejo motivacijo za nadaljnje delo:

»…delavnice so mi bile zelo všeč, hvala vama, ker smo se lahko odkrito in v krogu pogovarjali«

»Da bi imeli več časa.«

»Večkrat bi se lahko tako pogovarjali na takšnih dnevih.«

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86