Lokalna akcijska skupina Krško

V Posavju žuramo brez drog in alkohola

V Posavju žuramo brez drog in alkohola je tradicionalni interdisciplinarni preventivni projekt MC Krško, CSD Krško, ZD Krško in PP Krško, s katerim obiščejo vse šole v občini in tudi kakšno izven meja občine. Delavnice se izvajajo v sklopu Lokalne akcijske skupine Krško (LAS Krško), ki je bila ustanovljena bila leta 2005 kot posvetovalno telo …

V Posavju žuramo brez drog in alkohola Read More »

Tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja

V sklopu Lokalne akcijske skupine Krško sta 30. junija 2022 Policijska postaja Krško skupaj s Centrom za socialno delo (enota Krško) izvedla še en tabor Spoznavanje vrednost narave in premoženja, namenjen mladim Romom in Rominjam. Program tabora je namenjen mladim, ki so že pokazali neko mero rizičnega vedenja. Skozi družbeno koristno delo, povezovanje med romsko …

Tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja Read More »

Scroll to Top