Preloader

07-488-22-86

LAS KRŠKO

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško (LAS Krško) je bila ustanovljena l. 2005 kot posvetovalno telo župana za področje preprečevanja zasvojenosti v občini Krško. Sestavlja jo 9 predstavnikov različnih organizacij s področja dela, povezuje pa se tudi z drugimi zainteresiranimi organizacijami, društvi in posamezniki.

Osnovni namen skupine je povezovanje vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika zasvojenosti dotika posredno ali neposredno ter v koordiniranju, svetovanju in spodbujanju aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem preprečevanja rabe in zlorabe drog ter zasvojenosti. LAS Krško obsega programe za različne ciljne skupine: za strokovne delavce, za mlade, starše, za institucije ter širšo javnost.

PROGRAMI LAS KRŠKO:
• V Posavju žuramo brez drog in alkohola je tradicionalni interdisciplinarni preventivni projekt MC Krško, CSD Krško, ZD Krško in PP Krško, s katerim obiščemo vse šole v občini in tudi kakšno izven meja občine že od leta 2002.
• Izdaja počitniških letakov za otroke in mladino v občini Krško.
• Izobraževanja za strokovno javnost.
• Brezplačna predavanja za starše »Pot do sreče obstaja«.
• Tabor »Spoznavanje vrednot narave in premoženja« za mlade.
• Individualno ali skupinsko delo s svojci oseb, ki so zasvojene z dovoljenimi ali nedovoljenimi drogami.

1. NIJZ OE Novo mesto: Doroteja Kuhar (doroteja.kuhar@nijz.si) (PREDSEDNICA)
2. MC Krško: Mitja Valentinc, mitja.valentinc@mc-krsko.si (PODPREDSEDNIK)
3. Center za socialno delo Krško: Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si
4. Občina Krško: Klavdija Žibert, klavdija.zibert@krsko.si
5. Policijska postaja Krško: Janja Daničič, janja.danicic@policija.si
6. Zdravstveni dom Krško: Romana Miklič, romana.miklic@gmail.com
7. Aktiv ravnateljev OŠ: Barbara Smolej Fritz, barbara.smolej.fritz@gmail.com
8. ŠC Krško – Sevnica: Sabina Žulič, sabina.zulic@sc-krsko.si
9. ZD Brežice: Martina Podgoršek, martina.podgorsek@zd-brezice.si

PRIDRUŽI SE PROGRAMU

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86