Preloader

07-488-22-86

DAN POKLICEV PRVIČ ONLINE

Dan poklicev prvič izvedli preko video konference

Leto 2020 je nekaj posebnega, na pot nam postavlja številne izzive in nove načine dela.

Navadno Dan poklicev organiziramo v živo v Mladinskem centru Krško, k sodelovanju takrat povabimo osnovne šole oziroma devetošolce, ki se odločajo za nadaljnje šolanje in poklicno pot ter jim pomagamo pri odločitvi s predstavitvami različnih poklicev, ki jih zanimajo.

Zaradi epidemioloških ukrepov in šolanja od doma je bila tradicionalna izvedba dogodka onemogočena, zato smo se z Osnovno šolo Bizeljsko dogovorili za izvedbo interaktivnega Dneva poklicev preko video konference in sicer v petek, 11. decembra 2020, za učence 8. in 9. razreda.

V anketah, ko učence sprašujemo, katere poklice bi želeli spoznati, so mladi tokrat največ zanimanja izrazili za zdravstvene poklice, veterinarja, programerja, policista, inženirja elektrotehnike in kozmetičarko.

Dan poklicev smo pričeli s predstavitvijo MC Krško in razdelitvijo v skupine, nadaljevali z interaktivnimi delavnicami kompetenc v treh manjših skupinah, ki so jih vodile tri mladinske delavke iz MC Krško, sledila pa je še predstavitev poklicev po skupinah. K sodelovanju smo povabili lokalne delodajalce, ki so se prijazno odzvali in se, kljub temu, da so bili nekateri povsem nevešči sodelovanja na video konferenci, vsi odlično odrezali. Predstavitev poklicev je potekala v obliki sproščenega pogovora z učenci, ki so jim delodajalci predstavili vsak svoj poklic, šolanje, svojo karierno pot, pa tudi svojo službo v podjetju, kjer so zaposleni, v drugem delu pa so bili predstavniki poklicev učencem na voljo za vprašanja.

Za sodelovanje bi se radi zahvalili vsem predstavnikom poklicev:

kozmetičarka Mateja Petan iz Kozmetičnega kotička,

dispečer Rene Jeromel iz GEN energija, d.o.o.,

veterinarka Mirjam Blatnik iz VET B.M. d.o.o.,

zdravnica Sara Masnik iz zdravstvenega centra Aristotel,

inženir elektrotehnike Jure Jazbinšek iz GEN energija, d.o.o. in

policist Vladimir Simič iz Policijske postaje Brežice.

 

Vsem sodelujočim predstavnikom podjetij in različnih poklicev se iskreno zahvaljujemo za udeležbo in zanimive predstavitve, veseli smo, da so se odzvali našemu vabilu, kljub izzivom predstavitve prek video konferenci, s tem so ponovno dokazali, da se zavedajo pomembnosti izobraževanja mladih, ki bodo morda v prihodnosti tudi del njihovega podjetja. Seveda pa se zahvaljujemo tudi osnovnošolcem in strokovnim delavcem OŠ Bizeljsko za zaupanje.

Vsi udeleženi, tako organizatorji kot predstavniki poklicev predvsem pa učenci in predstavniki šole, smo bili s prvo interaktivno izvedbo Dneva poklicev preko video konference zelo zadovoljni in se že veselimo novih.

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86