Preloader

07-488-22-86

MVP – MLADI V PRAKSI / Pričenjamo z usposabljanji

Projekt »MVP – Mladi v praksi«, ki je bil na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« izbran za sofinanciranje, bi se v Mladinskem centru Krško sicer moral pričeti izvajati že z marcem 2020, vendar je epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi, spremenila potek izvajanja usposabljanj, ki jih bomo tako, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, pričeli izvajati s 1. 6. 2020.

Kakor je bilo predstavljeno že na uvodni predstavitvi projekta za udeležence v marcu, se s projektom zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih pristopov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki se je v času epidemije koronavirusa le še poglobila, se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Med tremi izbranimi projekti vzhodne kohezijske regije je tudi projekt »MVP – Mladi v praksi«, v vrednosti 178.000 EUR, ki ga bo izvajal prijavitelj Mladinski center Krško skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

Namen projekta »MVP – Mladi v praksi« je mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Kot je povedala vodja projekta MVP – Mladi v praksi, Snežana Čović: »Mladi udeleženci usposabljanja bodo preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov, spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito predstavitev in nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se.«

V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da smo za kratico projekta Mladi v praksi izbrali prav MVP, skozi projektne aktivnosti želimo namreč mlade dodatno usposobiti, da bodo lažje zaposljivi.

Cilj projekta »MVP – Mladi v  praksi« je, v obdobju izvajanja projekta, od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Preko inovativnih pristopov in delavnic: NLP, javno nastopanje, kreativno pisanje, računalniško opismenjevanje, uporaba družabnih omrežij v marketinške namene, priprava predstavitvenega videa … želimo mladim okrepiti kompetence in dodati nova znanja, ob koncu projekta pa doseči, da se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo. Vse udeležence projekta nameravamo vključiti v platformo beleženja kompetenc pridobljenih skozi prostovoljsko delo in v praktični preizkus preko prostovoljnega mladinskega dela. Preko organizacije okroglih miz z odločevalci pa bomo vse udeležence projekta vključili tudi v aktivno podajanje pobud za spremembe ukrepov za zaposlovanje mladih.

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij:

Snežana Čović, vodja projekta MVP – Mladi v praksi

E-mail: snezana.covic@mc-krsko.si, telefon: 051 224 105

Tanja Brate, vodja projekta MVP – Mladi v praksi

E-mail: snezana.covic@mc-krsko.si, telefon: 051 224 105

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86