Preloader

07-488-22-86

Rast(išče) sreče se počasi zaključuje

Mladinski center Krško je s partnerji Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in KTRC Radeče pripravil  skupni projekt Rast(išče) sreče, skrajšano RIS, ki je uspešno kandidiral za sredstva CLLD na območju LAS Posavje. Projekt, ki je v osnovi namenjen mladim, se po skoraj dveh letih počasi zaključuje.

V četrtek, 14. 11. 2019, ob 12.00 so partnerji v MC Krško predstavili izvedene aktivnosti projekta RIS strokovni javnosti na zaključni  konferenci.

Po uvodnem pozdravu v. d. direktorja MC Krško  Mitje Valentinca so štirje župani, ki prihajajo iz občin, iz katerih prihajajo partnerske organizacije, torej iz občine Krško mag. Miran Stanko, občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, občine Radeče Tomaž Režun in občine Sevnica Srečko Ocvirk, pohvalili idejo projekta, pohvalili regionalno sodelovanje ter izrekli čestitke partnerskemu konzorciju za izveden projekt.

Zaposleni na projektu so po uvodnem delu na različne načine predstavili potek aktivnosti v posamezni lokalni skupnosti. Osnovne aktivnosti, ki so delovanje preventivnih središč, ulično mladinsko delo, individualno delo z mladimi so sodelavci na projektu RIS predstavili skozi foto zgodbo, igro vlog, filme … in s tem prikazali pestrost in bogastvo izvedenih aktivnosti.

Ob zaključku je vodja projekta RIS Mihaela Kovačič predstavila udeležencem pomen mladinskega dela v lokalni skupnosti ter se zahvalila vsem sodelujočim na projektu. S sodelavci so ob zaključku skupno predstavili rezultate, ki so jih s skupnimi močmi dosegli. Najbolj pomembni so: vsi partnerji so skupno zabeležili več kot 3000 obiskov, izvedli so več kot 150 intervencij uličnega dela, več kot 350 intervencij individualnega dela z mladimi, 4 usposabljanja za mladinske delavce in prostovoljce, usposobili so več kot 30 prostovoljcev, vključili več kot 200 staršev, izdali 100 izvodov zbornika, ki so ga poimenovali »Rastišča sreče v Posavju«.

Srečanje so zaključili z neformalnim druženjem v klubu MC Krško. Partnerji so zadovoljni z odzivi na projektne aktivnosti ter ponosni na izvedene aktivnosti, najbolj pa na dejstvo, da so jih mladi vzeli za svoje.

Vodja projekta RIS

Mihaela Kovačič, MC Krško

 

 

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86