Preloader

07-488-22-86

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško

Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105 na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Ur.l. RS, št. 96/00, 91/01, 91/05, 65/08, 30/11, 41/2014, 69/2017 in 26/2019), 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško, Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško, ki je bil sprejet na 5. korespondenčni seji sveta zavoda, 4. 2. 2020, objavlja javni razpis za

direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško (m/ž).

Več informacij o razpisu najdete na spodnji povezavi:

 Razpis direktor MC Krsko

 

Za dodatne informacije in vprašanja nas lahko pokličete na (07) 488-22-86